HDC logo  
0
REinvented FUNctionality

Dvotjedna radionica sa grupom studenata, u sklopu projekta HDD-a i HDC-a u suradnji sa Studijem dizajna. Izloženi radovi studenata svojim pristupom preispituju ustaljene norme i u potrazi su za alternativnim rješenjima.

ZADATAK

Osmišljavanje i samostalna izrada opreme za stan (accessories) iz dostupnih materijala i tehnologije. Istraživanje i rješavanje međusobnog odnosa predmeta i korisnika uz nalaženje novih vrijednosti koncepta. Dizajn iz 'ready made' proizvoda, postavljanje uporabnog predmeta u novi kontekst, čime nastaje mogućnost njegove nove primjene.
Pristup je baziran na istraživanju onog svakodnevnog, banalnog, sa naglaskom na detalje.

RE-invented FUNctionality - proizvodi ukazuju na intervenciju u funkcionalnosti proizvoda na dvije razine. Jedna je da se odbačenom ili prethodno iskorištenom proizvodu daje novi život; njegovom upotrebom u novom kontekstu. Druga razina je rezultat proučavanja upotrebe određenog proizvoda, iz čega proizlazi intervencija na njegovu postojeću funkcionalnost, dodana vrijednost proizvoda.
  
« povratak
Organizatori:
Hrvatski dizajn centar
Hrvatsko dizajnersko društvo
Centar za razvoj i promicanje
drvne industrije Rijeka
U suradnji sa:
Ambientom, Studijem dizajna i
Šumarskim fakultetom
Sponzori:
printeligepa groupambientalaboratoriumnumenweb.burzainventaleainkeralto
site by WEB.BURZA