HDC logo  
0Irena Stuparić Lugarić
Trebevička 2
10 000 Zagreb

T: +385 1 3888 214
M: +385 91 4692 833

E: irena.stuparic-lugaric@zg.htnet.hr
HOTELSKA SOBA
Namještaj koji predstavljam zamišljen je kao bazni program namještaja kojem se prema potrebi mogu dodavati oblikovni elementi i različite završne obrade (prema standardiziranim rješenjima proizvođača ili prema posebnim zahtjevima kupca) kako bi se maksimalno prilagodio viziji izgleda i atmosfere sobe, te imidžu i kategoriji hotela. Takav bazni program omogućava proizvodnju u velikoj seriji.
Namještaj je zamišljen kao jednostavan i praktičan te omogućava da se pojedini elementi mogu kombinirati na različite načine za različite tipove i veličine soba.
Obrađeni su samo osnovni elementi namještaja hotelske sobe kojim se definira sama soba, a to su krevet, noćni ormarić, stalak za prtljagu i kombinirani element koji sadržava hladnjak, i stalak za TV, te višenamjensku plohu pisaći / kozmetički stol s ogledalom.
Praktičnost se posebno očitava u rješenju kreveta koji se sastoji od uzglavlja s vodilicama po kojima kližu noćni ormarić, krevet i lampa tako da se vrlo jednostavno isti modul može koristiti kao za jednokrevetne, tako i za vešekrevetne sobe bez obzira na pri-stupnu stranu. Postoji mogućnost da se dvokrevetna soba s dva odvojena ležaja vrlo jednostavno prema potrebi presloži u sobu s bračnim ležajem.
Dizajn ima snažan i skulpturalan generalni koncept podoban za modernu hotelsku sobu.

Yrjö Kukkapuro
 
« povratak
Organizatori:
Hrvatski dizajn centar
Hrvatsko dizajnersko društvo
Centar za razvoj i promicanje
drvne industrije Rijeka
U suradnji sa:
Ambientom, Studijem dizajna i
Šumarskim fakultetom
Sponzori:
printeligepa groupambientalaboratoriumnumenweb.burzainventaleainkeralto
site by WEB.BURZA