HDC logo  
Marijan Kavran,
direktor, Centar za promicanje i razvoj drvne industrije Rijeka
S velikim zadovoljstvom primili smo ponudu HDD-a o zajedničkom radu na projektu približavanja dizajna i industrije namještaja. S još većim zadovoljstvom i odgovornošću pristupili smo pripremama ovog važnog projekta, budući da njegovi ciljevi zadiru u samu bit teškoća koje karakteriziraju trenutnu preradu drva i industriju namještaja u našoj zemlji. Naime, uslijed nagomilanih teškoća tijekom perioda samostalnosti, kao i naslijeđenih odnosa iz predratnih razdoblja industrija namještaja ne postiže rezultate koji bi bili primjereni dugoj tradiciji i kvalitetnom sirovinskom resursu. Trenutni obim proizvodnje, a poglavito izvozni pokazatelji niti približno ne odražavaju prave mogućnosti ovog sektora. Detaljnom analizom stanja utvrđeno je da je razina zastupljenosti suvremenih dizajnerskih rješenja pri proizvodnji namještaja jedan od glavnih razloga za njegovo tržišno stagniranje i izolaciju, pogotovo na inozemnim tržištima, gdje se kao posljedica globalizacije naglo povećala razina konkurencije. Znatno su pooštreni kvalitativni, estetski i cijenski zahtjevi, pa je postalo očigledno da je uz ine promjene koje su nužne u namještajskom sektoru potrebno žurno pristupiti redefiniranju postojećih dizajnerskih rješenja. Situaciju dodatno pogoršava veliki uvoz namještaja koji permanentno raste, a domaći potrošači u nedostatku hrvatskog namještaja koji bi barem približno slijedio trendove u stanovanju izabiru uvozne proizvode.

Misija Centra za promicanje i razvoj drvne industrije je upravo pronalazak kvalitetnih rješenja i projekata za ponovno vjerodostojno pozicioniranje drvne industrije, odnosno industrije namještaja kao njezinog najperspektivnijeg dijela u sklopu unutarnjeg i inozemnog tržišta, te u tom cilju poticanje suradnje drvne industrije i svih drugih pratećih djelatnosti. Držimo da je ovaj projekt dobra prigoda za identificiranje kreativnih snaga koje su spremne dati aktivni doprinos na području promjene vanjskog izgleda naših proizvoda i odrediti temelj budućem suvremenom dizajnerskom pravcu kao presudnoj odrednici modernog hrvatskog namještaja.
Organizatori:
Hrvatski dizajn centar
Hrvatsko dizajnersko društvo
Centar za razvoj i promicanje
drvne industrije Rijeka
U suradnji sa:
Ambientom, Studijem dizajna i
Šumarskim fakultetom
Sponzori:
printeligepa groupambientalaboratoriumnumenweb.burzainventaleainkeralto
site by WEB.BURZA